Održana 4. sjednica Općinskog vijeća Budinščina

Dana 22.10.2009. održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Budinščina. Doneseni su slijedeći akti:

1. Usvojen je bez primjedbi zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća.

2. Općinsko je vijeće jednoglasno donijelo 1. izmjenu i dopunu Proračuna Općine Budinščina za 2009. godinu. Sveukupni prihodi kao i rashodi smanjeni su za 2.865.100,00 kuna. Smanjenje prihoda odnosi se na izostale kapitalne pomoći iz državnog proračuna. Što se pak tiće rashodovne strane smanjenje se odnosi na rashode za nabavu dugotrajne imovine koje se u ovoj godini neće realizirati – izgradnja kanalizacije jer se realizacija ovog projekta planira početkom slijedeće godine.

3. Općinsko je vijeće jednoglasno donijelo ODLUKU o sufinanciranju troškova prijevoza uredovnih učenika srednjih škola s područja Općine Budinščina. sufinanciranje troškova prijevoza utvrđeno je u visini od 25% iznosa cijene mjesečne učeničke karte. Sufinanciranje troškova ostvaruje učenik uz predočenje potvrde škole o upisanom razredu u školskoj godini 2009./2010., potvrde prijevoznika o cijeni mjesečne karte s relacijom prijevoza, te brojem tekućeg ili žiro-računa roditelja ili staratelja. Sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza »učenika u školskoj godini 2009./2010., Općina Budinščina će isplatiti na tekući račun roditelja ili staratelja, kako slijedi:
Za mjesec rujan, listopad, studeni i prosinac do 31.12.2009. godine,
Za mjesec siječanj, veljaču i ožujak do 31.03.2010. godine,
Za mjesec travanj, svibanj i lipanj do 30.06.2010. godine.

4. Općinsko je vijeće primilo na znanje Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Krapina o obavljenom uvidu u Proračun i Financijske izvještaje Općine Budinščina za 2008. godinu.

5. Općinsko je vijeće većinom glasova donijelo ODLUKU o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine Budinščina. Stožerom rukovodi Općinski načelnik Radovan Hercigonja. U stožer zaštite i spašavanja imenovani su: zamjenik načelnika Općine Budinščina, predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Krapina, predstavnik Policijske postaje Zlatar Bistrica, zapovjednik središnje vatrogasne postrojbe u Općini Budinščina- DVD Budinščina, te liječnik u zdravstvenoj ambulanti Budinščina, veterinar veterinarske ambulante Budinščina, predstavnik tvrtke „Komunalac” Konjščina koja zbrinjava komunalni otpad s područja Općine Budinščina te administrativno-komunalni referent Općine Budinščina.

6. Općinsko je vijeće za člana u Upravno vijeće Zagorske javne vatrogasne postrojbe predložilo Mladena Bana iz Budinščine- zapovjednika DVD-a Budinščina.

7. Općinsko je vijeće primilo na znanje Izvješće Osnovne škole “Vladimir Nazor” Budinščina o radu predškole i dječjeg vrtića u pedagoškoj godini 2008./2009., te je rad predškole i dječjeg vrtića od strane načelnika i Općinskih vijećnika ocijenjen kao stručan i kvalitetan.

8. Razmatrajući zamolbu udruge „Gotali” iz Gotalovca glede dodjele na korištenje prostorija u društvenom domu Gotalovec, Općinsko vijeće prepoznalo veliki entuzijazam i rad ove udruge i jednoglasno se složilo da se udruzi „Gotali” dodjeli prostorija u donjem dijelu doma sve dok se ne privede namjeni i ne uredi prostorija na katu Društvenog doma.

9. Općinsko je vijeće većinom glasova donijelo ODLUKU o nerazvrstanim cestama na području Općine Budinščina kojom se ureduje korištenje, održavanje, zaštita, rekonstrukcija, građenje financiranje nerazvrstanih cesta kao i poslovi nadzora na nerazvrstanim cestama na području Općine Budinščina.

10. Pod točkom pitanja i prijedlozi članovi Općinskog vijeća raspravljali su o potrebama glede radova na uređenju vodotoka i o vrlo lošem stanju ceste D-24 koja je potpuno oštećena.

NAČELNIK:

Radovan Hercigonja

Ostali tekstovi iz rubrike

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.