Održana 8. sjednica Općinskog vijeća Budinščina

Općinsko vijeće Općine Budinščina održalo je svoju 8. sjednicu na kojoj se razmatralo o 7. točki dnevnog reda.

Općinsko vijeće Općine Budinščina bez primjedbi usvojilo je zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Budinščina za 2009. godinu. Prihodi Proračuna Općine Budinščina za 2009. godinu planirani su u iznosu od 7.291.050,00 kuna a ostvareno izvršenje prihoda Proračuna je 73,4% plana, odnosno 5.353.103,47 kuna: Rashodi proračina za 2009. godinu iznose 5.280.393,43 kune što je 72,09% planiranih rashoda.

U strukturi prihoda Proračuna Općine Budinščina najviše prihoda ostvareno je od poreznih prihoda koji čine 59,4%. U strukturi rashoda proračuna rashodi poslovanja čine 84,5% odnosno 4.466.234,05 kuna, a rashodi za nefinancijsku imovinu čine 15,5% odnosno 814.159,38 kuna. Rezultat poslovanja za 2009. godinu je višak prihoda poslovanja u iznosu od 106.857,16 kuna koji će se utrošiti za 2010. godinu za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Vijeće je prihvatilo specifikaciju utroška sredstava proračunske zalihe za razdoblje 01.07.2009. do 31.12.2009. godine u iznosu od 10.625,64 kuna.

Nadalje je Općinsko vijeće raspravljalo o poticajima u poljoprivredi za 2010. godinu. Vijeće je prihvatilo da u ovoj godini poticaje u poljoprivredi mogu ostvariti poljoprivredna gospodarstva koja imaju sjedište na području Općine Budinščina i koja su u cijelosti podmirila obveze prema Općini Budinščina.

Poticati će se:

 • Kupnja voćnih sadnica sa 8,00 kuna po voćnoj sadnici —minimalna poticajna količina je 10 komada a maksimalna 20 komada.
 • Kupnja cijepova vinove loze s 5,00 kuna po cijepu — minimalna poticajna količina je 30 komada cijepova a maksimalan je 100 komada,
 • Kupnja sjemenskog kukuruza u iznosu od 250,00 kuna,
 • Osjemenjivanje krava i junica u iznosu od 150,00 kuna po osjemenjenoj kravi plotkini,
 • Osjemenjivanje krmača u iznosu od 50,00 kuna po osjemenjenoj krmači. Poticaji za kupnju voćnih sadnica, cijepova vinove loze i sjemenskog kukuruza ostvarili će korisnik predajom zahtjeva za svaki poticaj pojedinačno uz predočenje računa o kupnji, presliku tekućeg ili žiro-računa, obostrane preslike osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu, knjigovodstvene kartice o svim podmirenim obvezama prema Proračunu Općine Budinščina.
 • Osjemenjivanje krava i junica te krmača ostvariti će se putem Veterinarske stanice također uz uvjet da su podmirene sve obveze prema Općini Budinščina.
 • Za kontrolu namjenskog trošenja poticaja zadužuje se Vijeće mjesnog odbora s područja kojem korisnik poticaja pripada.

Općinsko vijeće odobrilo je sufinanciranje boravka djeteta s poteškoćama u razvoju s područja Općine Budinščina u dječjem vrtiću „Montessori” u Zagrebu u iznosu od 1.450,00 kuna mjesečno.

Vijeće je nadalje dalo podršku udruzi „Gotali” iz Gotalovca vezano uz sufinancirnje kulturno-umjetničkih manifestacija iz sredstava Ministarstva kulture.

Općinsko vijeće je nadalje razmatralo stanje potraživanja Proračuna Općine Budinščina za naknadu za korištenje vode, održavanje groblja i komunalnu naknadu. Sukladno rekapitulaciji stanja po godinama, iskazana potaživanja iznose:

 • potraživanja za naknadu za korištenje vode iznose 529.530,94 kune,
 • potraživnja za naknadu za održavanje groblja iznose 63.552,21 kuna
 • potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu od 105.922,27 kuna.

Vijeće je jednoglasno zaključilo da će se dio navedenih potraživanja koja se neće moći naplatiti iz razloga smrti korisnika, nepoznatog nasljednika i si. otpiše a ostala potraživanja naplatiti će se utuživanjem putem odvjetnika. Također je potrebno tijekom ove godine sukladno novim programima analitike potraživanja srediti evidencije korisnika.

Pod točkom pitanja i prijedlozi načelnik je informirao vijećnike o slijedećem:

 • sastanku održanom u Općini Budinščina s novim direktorom Županijske uprave za ceste KZŽ te o predloženim potrebama vezanim uz održavanje županijskih cesta na području Općine Budinščina,
 • sastanku načelnika istočnog dijela KZŽ i predstavnika Hrvatskih cesta vezano uz stanje državnih cesta D-24 i D-29,
 • o presudi u sporu s Općinom Hrašćina,
 • o izradi programa vezano uz prijavu projekta uređenja nerazvrstanih cesta za sredstva iz programa IPARD.

NAČELNIK: Radovan Hercigonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.