Izjava o pristupačnosti

Kao javna ustanova, općina Budinščina je obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Status usklađenosti

Mrežne stranice www.budinscina.hr djelomično su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

·         Mogućnost opažanja

 • Zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima zaslona koje koriste slijepe i slabovidne osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

·         Operabilnost

 • Područja koja se aktiviraju prelaskom mišem, tekstualna ili u obliku ikone, nisu dovoljno velika za korisnike s motoričkim teškoćama.
 • U tražilici nije omogućena pretraga bez stiskanja tipke enter.
 • Sadržaj naslovne stranice nije vidljiv u cjelovitosti već se proširuju na način koji zahtijeva pomicanje mišem prema dolje kako bi bio vidljiv u potpunosti.
 • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip
 • Dio poveznica nema prikladan opis (prikazan je s tekstom „Ovdje“, „Više“ ili sličnim oznakama).
 • Dio objavljenih dokumenata pohranjeni su kao slikovne PDF datoteke koje nije moguće strojno pročitati čitačima zaslona.
 • Pojedine obrasce potrebno je preuzeti na vlastito računalo prije ispunjavanja.
 • Dinamički sadržaj se ne može zaustaviti, odnosno ponovno pokrenuti (slide show).
 • Višekratnim stiskanjem tipke Tab na tipkovnici, moguća je navigacija menijem za pristupačnost i djelomična navigacija web stranicom.
 • U skladu s člankom 3. Zakona, općina Budinščina smatra arhivskim sadržajem niže navedene datoteke te su one izuzete od primjene Zakona:
  • pojedine .pdf datoteke objavljene prije 23. rujna 2018.
  • prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audio zapisa, video zapisa, audio i video zapisa, audio i/ili video zapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

·         Stabilnost

 • U pojedinim internet preglednicima i na pojedinim platformama (računala, tableti, mobiteli i dr.), sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava je sastavljena 18. studenoga 2020. godine na temelju samoprocjene koju je provela općina Budinščina sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva općini Budinščina možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje:

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609-041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.