Javna nabava

2023

2022

2021

2020

Sanacija – modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Budinščina, evidencijski broj nabave 18-2019

29-2019 – Objava prethodnog savjetovanja –  Radovi na uređenju ceste prema stambenoj zgradi u Budinščini 13b, prostora uz zgradu i potporni zid – I faza

Poništenje natječaja – Sanacija klizišta i prilaza višestambenoj zgradi u Budinščini 13b – II faza

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Općina Budinščina kao javni naručitelj u sukobu interesa

Planovi nabave