Klubovi i udruge

Šport

Naziv kluba: Streličarski klub “Budinščina”
Djelatnost: Šport
Treninzi: 17:00-19:00h ponedjeljkom i petkom u dvorani osnovne škole u Budinščini
Osoba za kontakt:  Krešimir Babok (predsjednik),  098/9695758
Facebook: kliknite ovdje
Web: http://www.skbudinscina.com

Naziv kluba: Kickboxing klub “Hrvatski vuk” , ITF Taekwondo klub “Terminator”
Djelatnost: Šport
Treninzi: 18:00-19:30h utorkom i četvrtkom u dvorani osnovne škole u Budinščini
Osoba za kontakt:  Zoran Egredžija, 095/908-2587 (mobitel) ili 049/458-022 (fiksni telefon)

Kultura

Naziv udruge: “Bratovština Milengrad” Grtovec
Sjedište udruge: Grtovec 78
Cilj udruge: Briga o zaštiti i revitalizaciji MILENGRADA, osnutak muzeja Ivanščice na Milengradu, prikupljanje arhivske, etnografske i arheološke građe koja svjedoči životu na Milengradu i Ivanščici, ostvarivanje trajne suradnje sa nadležnim Ministarstvom, Konzervatorskim zavodom Krapinsko zagorske županije i lokalnom samoupravom, te suradnja sa srodnim udrugama.
Osoba za kontakt: Branko Bručić (tajnik udruge), 091/121-2680 (mobitel)

Naziv udruge: “Gotali”
Sjedište udruge: Gotalovec
Cilj udruge: Očuvanje prirodnih i tradicijskih vrijednosti
Kontakt: tel: 049/459-683, fax: 049/300-491, e-mail: gotali.udruga[at]gmail.com (zaštita od spama: umjesto [at] upišite @)
Facebook: kliknite ovdje