O općini

Prostor

Općina Budinščina nalazi se na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Krapinsko-zagorske županije i čini rubnu općinu na granici sa Varaždinskom županijom. Zauzima površinu od 5516 ha.

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine (DZS) ukupan broj stanovnika iznosio je 2.793, što je 1,9 % od ukupnog broja stanovnika Krapinsko- zagorske županije. Temeljno demografsko obilježje, koje je nazočno i na području cijele Krapinsko – zagorske županije je kontinuirano smanjivanje broja stanovnika.

Na prostoru općine Budinščina postoji mreža od 13 naselja. To su: Budinščina, Gotalovec, Grtovec, Krapinica, Marigutić, Pažurovec, Pece, Pokojec, Pomperovec, Prepuštovec, Sveti Križ, Topličica, Zajezda. Općinsko središte je naselje Budinščina koje je i najveće po broju stanovnika.

Veći dio područja općine obuhvaća brdski masiv Ivančice, a manji dio pobrđa i doline rijeka Topličice i Krapinčice
Najveće bogatstvo su svakako poljoprivredne površine koje zauzimaju 2.170 ha ili 39,3% površine, te posebno šume sa 3.112 ha ili 56,4 % površine (Podaci Ureda za katastarsko -geodetske poslove ispostava Zlatar). Prema istom izvoru na prostoru općine na 14 ha ili 0,25 % površine općine nalaze se vode, na 90 ha ili 1,6 % površine općine zgrade i dvorišta ; na 116 ha ili 2,1 % površine željeznica, ceste i putovi, te na 18 ha ili 0,33 % površine općine ostali sadržaji. Valja istaći da šume i poljoprivredne površine zauzimaju ukupno 5.282 ha ili 95,7% ukupne površine općine što jasno govori o njezinoj neizgrađenosti.

Istovremeno nedovoljna iskorištenost poljoprivrednih površina jednako kao i šuma pokazuje ujedno i potencijalne pravce mogućeg razvitka općine koje se očituju u mogućnosti razvoja eko-poljoprivrede, drvne industrije i posebno raznovrsnih oblika turizma.

Na području općine nalaze su ostaci, ali i sačuvani i obnovljeni objekti svjetovne i sakralne arhitekture.
Prostor općine je industrijski praktički neizgrađen, što znači i sačuvan od neracionalnog industrijskog razvoja.

Kontakt informacije:
Adresa: Općina Budinščina, Budinšćina 6, 49284 Budinščina
Telefon: 049459192, 049459175
Telefaks: 049459192
OIB: 06550373801
Matični broj: 2590069
Žiro račun: 2360000-1804100003