2017-2021.

Na ovoj stranici nalaze se izvješća i pozivi sa Sjednica Općinskog vijeća.

2017.

PoziviIzvješćaAktiZapisnici

2018.

PoziviIzvješćaAktiZapisnici

2019.

PoziviIzvješćaAktiZapisnici

2020.

PoziviIzvješćaAktiZapisnici

2021.

PoziviIzvješćaAktiZapisnici