Ustroj vlasti

IZVRŠNO TIJELO OPĆINE BUDINŠČINA:

radovan

OPĆINSKI NAČELNIK

– Radovan Hercigonja (HDZ), Zajezda 18, 49284 Budinščina
Telefon: 049 459-175,459-192 Fax: 049 459-192 Mob. 091 503-8838

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA:

Dragutin Dugan (HSS)

PREDSTAVNIČKO TIJELO – OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUDINŠČINA

 1. DIJANA MARGETIĆ (HDZ)  – Predsjednik Općinskog Vijeća
 2. BOŽICA MAKOPEK-PUŠEC (HDZ)
 3. VJEKOSLAV PREPOLEC (HDZ)
 4. JOSIP BRUČIĆ (HDZ)
 5. ŠTEFICA SREMEC (HDZ)
 6. JOSIP FERENĐA (HDZ)
 7. ŽELJKO KOLEDIĆ (HDZ)
 8. KATICA HUSINEC (HNS)
 9. DENIS SAMBOLIĆ (HNS)
 10. VLADO VERTUŠ (HNS)
 11. DAMIR BURIĆ (SDP)
 12. ZVONIMIR CERAJ-CERIĆ (SDP)
 13. GORAN KAPITAN  (HSS)

 

VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE BUDINŠČINA

1.  VIJEĆE MJESNOG ODBORA KRAPINICA

 • DARKO ZAGOREC – predsjednik Vijeća MO
 • GORAN KAPITAN
 • MATIJA DUGAN
 • BRANKO MATIJEK
 • ŽELJKO KRISTE
 • DAMIR BURIĆ
 • KATICA HUSINEC

2.  VIJEĆE MJESNOG ODBORA GOTALOVEC I TOPLIĆICA

 • MARIO ŽABČIĆ – predsjednik Vijeća MO
 • DRAGUTIN BRUČIĆ-MATIC
 • MARIO GLADOIĆ
 • VLADIMIR MEŠNJAK
 • STJEPAN FULIR
 • STJEPAN KUNA
 • STJEPAN PUNEK

3.  VIJEĆE MJESNOG ODBORA ZAJEZDA

 • ZDENKO NEMEC – predsjednik Vijeća MO
 • STJEPAN JAMBREČIĆ
 • BOŽIDAR JAGIĆ
 • DRAGUTIN JAGIĆ
 • IVICA POSAVEC
 • MIRJANA POSAVEC
 • IVICA KEREŠA

4.  VIJEĆE MJESNOG ODBORA GRTOVEC

 • IVICA HUSINEC – predsjednik Vijeća MO
 • DRAGUTIN KULJI
 • MIRJANA VERTUŠ
 • NEVENKA BRUČIĆ PAVUK
 • MARIJAN HUDIKA
 • MIROSLAV BRUČIĆ
 • RADOVAN MIKULČIĆ

5.  VIJEĆE MJESNOG ODBORA PECE I POKOJEC

 • TOMO ŽABČIĆ – predsjednik Vijeća MO
 • JOSIP MEŠNJAK
 • BOŽICA MAKOPEK-PUŠEC
 • GABRIJEL MEŠNJAK
 • ŽELJKO BEVETEK ĐOPAR
 • NIKOLA GRĐAN
 • JOSIP MEŠNJAK

6. VIJEĆE MJESNOG ODBORA POMPEROVEC, PREPUŠTOVEC I MARIGUTIĆ

 • IVAN ŠIPAK – predsjednik Vijeća MO
 • IVICA BARTOL
 • VLADIMIR HORVATIĆ
 • FRANJO PLENAR
 • BRANKO MIKULČIĆ

7.  VIJEĆE MJESNOG ODBORA PAŽUROVEC I SVETI KRIŽ

 • STJEPAN SREMEC – predsjednik Vijeća MO
 • DRAGUTIN SREMEC
 • ZDRAVKO MIKULEK
 • STJEPAN VRETENAR
 • MLADEN PUKLIN

8. VIJEĆA MJESNOG ODBORA BUDINŠČINA

 • MLADEN KOCMAN – predsjednik Vijeća MO
 • TOMISLAV RIČKO
 • MIROSLAV EGREDŽIJA
 • NOVO KOJADINOVIĆ
 • IVICA PLUŠČEC
 • TOMO FULIR
 • MLADEN ČUKELJ