Kultura

Kulturno naslijeđe

Od povijesnog i kulturnog nasljeđa na području općine Budinščina postoje značajni ostatci, ali i sačuvane i obnovljene građevine svjetovne i sakralne aritekture.
Ostaci spomenika kulture govore o značaju ovog kraja u prošlosti. Najpoznatiji su burg Molengard, Dvorac Patačić u Zajezdi građen 1740. godine, arhitektonski značajan po utjecaju austrijske arhitekture. Kurija Zakmardv Budinščini, Škola u Zajezdi koja je s radom započela još davne 1842. godine.
Od sakralnih objekata najstarija je crkva Uznesenja Blažene djevice Marije u Zajezdi koja se spominje u popisu crkvenih župa 1334. godine i crkva Sv. Petra u Gotalovcu iz 1639. godine. Na području općine postoji vrijedno nalazište iz brončanog doba čiji se ostaci nalaze u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

Pregled povijesnih i kulturnih spomenika općine Budinščina

Pregled povijesnih i kulturnih spomenika općine Budinščina
Pregled povijesnih i kulturnih spomenika općine Budinščina