Zemljopisna obilježja

Prirodno nasljeđe

Na području općine Budinščina kao prirodno nasljeđe najznačajnije su šumske površine koje iznose 56,4% od ukupne površine, nadalje poljoprivredne površine te područje Ivančice i doline rijeka Krapine i Topličice. Područje općine Budinščina je kraj pitomih zelenih zagorskih brežuljaka, krajobraza, malih naselja i zaseoka, šuma, vinograda i polja koje sijeku vodotoci rijeke Krapine. Od posebnih resursnih prirodnih značajki važno je napomenuti izvor termalne vode u Topličici i izvorište pitke vode u Gotalovcu