Održana 7. sjednica Općinskog vijeća Budinščina

Dana 26. siječnja 2009. godine održana je 7. sjednica Općinskog vijeća Budinščina. U nastavku slijedi izvješće sa iste.

Općinsko vijeće Općine Budinščina informirano je od strane direktora tvrtke BERTA PROJEKT-AQUA VIVA d.o.o. Budinščina. Gotalovec 8, o planovima tvrtke te do sada izvršenim aktivnostima u svezi izgradnje punionice prirodne izvorske vode na lokaciji gospodarske zone u Gotalovcu. Obuhvat i namjena prostora gospodarske zone u Gotalovcu predviđeni su Prostornim planom uređenja Općine Budinščina. Planom je predviđeno da prostor unutar zone ima gospodarsku namjenu pretežno industrijsku i ugostiteljsko – turističku namjenu. Prostorni plan uređenja Općine Budinščina utvrđuje obvezu izrade detaljnih planova uređenja za gospodarsku zonu u cjelini ili po segmentima ovisno o potrebama korisnika. Tvrtka Berta-Projekt Aqua-Viva kao vlasnik dijela zemljišta unutar zone, financirati će izradu Detaljnog plana uređenje gospodarske zone na dijelu za koji je ovisno o svojim planovima i potrebama zainteresirana.

Općinsko vijeće Budinščina podržavajući aktivnosti tvrtke Berta-Projekt Aqua- Viva d.o.o. jednoglasno je donijelo Odluku o izradi Detaljnog plana uređenje Gospodarske zone Gotalovec -zone (II) -1.

U nastavku, Općinsko vijeće jednoglasno je bez primjedbi prihvatilo zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća.

U nastavku, Vijeće je donijelo Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Budinščina kojom se poslovi temeljem ugovora o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta u zimi 2009/2010. i 2010/2011. povjeravaju tvrtki „TRANSPORTI DUKTAJ” VI. Stjepana Duktaj iz Budinščine, Budinščina 22.

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o ustrojavanju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Budinščina.

Vijeće je u nastavku donijelo Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Budinščina za 2010. godinu.

Općinsko vijeće donijelo je Zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći u novcu u 2010. Godini u iznosu od 1.500,00 kuna za svako novorođeno dijete u obitelji s prebivalištem na području Općine Budinščina.

Nadalje je Općinsko vijeće predložilo udrugu „Gotali” iz Gotalovca i tvrtku „Ljulj” VI. Vjekoslava Prepolec iz Budinščine, Sveti Križ 41, za dodjelu priznanja – plakete KZŽ za iznimna postignuća u protekloj godini. Općina Budinščina prijedlog Vijeća dostaviti će u KZŽ a o dodjeli priznanja odlučiti će Povjerenstvo za priznanja KZŽ.

Općinski načelnik nadalje je informirao vijeće o aktivnostima koje su bile izvršene od prethodne sjednice te je iznio slijedeće:
– da su u naselju Budinščina montirana rasvjetna tijela na mreži javne rasvjete u centru mjesta,
– da je 29.12.2009. godine osnovan LAG – PRI GAZ (Lokalna akcijska grupa – „Prigorje – Zagorje”) sa sjedištem u Novom Marofu čiji su članovi Grad Novi Marof i općine Breznički Hum, Budinščina, Gornja Rijeka, Kalnik, Ljubešćica, Sveti Petar Orehovec, Visoko, Hrašćina i Konjščina,
– da su u naselju Krapinica izvršeni radovi na rekonstrukciji niskonaponske mreže izmjenom stupova i kabliranje, a tijekom ove godine nastaviti će se s rekonstrukcijom i u naselju Zajezda,
– da su isplaćena sredstva iz Proračuna Općine za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za razdoblje 9-12 mjesec 2009. godine
– da je donesena presuda u sporu Općine Budinščina i Hrašćine u korist Općine Budinščina,
– informirao je Vijeće o obavljenim poslovima čišćenja snijega na području Općine Budinščina u zimi 2009/2010,
– da su izvršeni radovi u naselju Marigutić vezano uz ugradnju kamenog materijala u odvodni kanal uz nerazvrstanu cestu Marigutić,
– da je Općina Budinščina uputila dopis u Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva vezano uz uvrštavanje projekta – Izgradnja nogostupa i kanalizacije u raniju tranšu izvršenja kako bi se projekt realizirao istovremeno s rekonstrukcijom državne ceste D-24.

NAČELNIK: Radovan Hercigonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.