Povjerenstva i Komisije

 Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Budinščina  – imenovanje 21.06.2017.

 1. ANITA BRUČIĆ MATIC, Toplićica 31, predsjednica
 2. NIKOLA FULIR, Toplićica 8, član,
 3. VESNA SVRTAN, Krapinica 3D, članica.

Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Budinščina – imenovanje 21.06.2017.

 1. ŠTEFICA SREMEC, Pažurovec 13,  predsjednica,
 2. JASMINKA ŠARGAČ, Grtovec 65, članica,
 3. DENIS SAMBOLIĆ, Budinščina 10, član.

Odbor za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Budinščina-imenovanje 21.06.2017.

 1. JOSIP FERENĐA, Krapinica 84 za predsjednika,
 2. NIKOLA FULIR, Toplićica 8, za člana,
 3. DENIS SAMBOLIĆ, Budinščina 10, za člana.

Socijalno vijeće Općine Budinščina – imenovanje 04.07.2017.

 1. TOMO FULIR, Budinščina 16B, predsjednik
 2. ŠTEFANIJA NULI, Budinščina 2H, članica
 3. MIRKO ZAJEC, Krapinica 74, član
 4. BRANKO FULIR, Zajezda 164, član
 5. VESNA SVRTAN, Krapinica 3D, članica.

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Budinščina imenovanje 04.07.2017.

 1. GABRIJELA ČUKELJ, Budinščina 78A, predsjednica
 2. FRANJO PLENAR, Prepuštovec 6B, član
 3. RAJKO ZAKIĆ, Pomperovec 4A, član
 4. NEVENKA MLINARIĆ, Zajezda 125A,  članica
 5. VLADO VERTUŠ, Grtovec 72, – član

Komisiju za održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta  na području Općine Budinščina  – imenovanje 04.07.2017.

 1. ŽELJKO KOLEDIĆ, Budinščina 8A, predsjednik
 2. DRAGUTIN BRUČIĆ MATIC, Toplićica 31, član
 3. JOSIP BRUČIĆ, Grtovec 65, član
 4. NEVENKA MLINARIĆ, Zajezda 125A, članica
 5. DAMIR FRIDELJ, Toplićica 51, član.

Povjerenstvo  za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija – imenovanje 04.07.2017.

 1. ŠTEFICA SREMEC, Pažurovec 13, predsjednica
 2. BLAŽENKA KOCMAN, Budinščina 17B, članica
 3. ANITA BRUČIĆ MATIC, Toplićica 31, članica
 4. ŠTEFANIJA NULI, Budinščina 2H, članica
 5. VESNA SVRTAN, Krapinica 3D, članica