Održana 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Budinščina

Općinsko vijeće Općine Budinščina dana 21.09.2011. godine održalo je 16. sjednicu. O temama i odlukama sa Sjednice, saznajte više u nastavku vijesti.

– Općinsko vijeće Općine Budinščina je bez primjedbi usvojilo zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća.

U nastavku rada Vijeće je raspravljalo o ostalim predloženim točkama dnevnog reda, te je:

– Jednoglasno prihvatilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Budinščina za prvo polugodište 2011. godine. Sveukupni prihodi i primici u navedenom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.574.908,90 kuna a rashodi i izdaci iznose 1.510.546,25 kuna te je rezultat poslovanja navedenog razdoblja višak prihoda u iznosu od 64.362,65 kuna kojim je pokriven dio manjka prihoda na nefinancijskoj imovini iz 2010. godine. Prihodi ostvareni u prvom polugodištu ne prate planirane stavke što je utjecalo i na izvršenje rashoda kod kojih se vodilo računa da se ne troši više od stvarnih mogućnosti financiranja. Kako bi se plan uskladio sa stvarnim mogućnostima financiranja, u narednom razdoblju potrebno je izvršiti izmjenu proračuna.

– Donijelo Odluku o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja i javnih površina na području Općine Budinščina, kojom se obavljanje navedene djelatnosti u narednom razdoblju od 4 godine povjerava tvrtki Cvjećarnica „MIMOZA“ vl. Dražen Čopor iz Konjščine, Krapina selo 39A.

– Donijelo Odluku o izboru ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Budinščina u zimi 2011/2012. i 2012/2013. godine. kojom se navedeni poslovi povjeravaju tvrtki „TRANSPORTI DUKTAJ“ vl. Stjepana Duktaj iz Budinščine, Budinščina 22.

– Donijelo Odluku o sufinanciranju troškova prijevoza redovnih učenika srednjih škola s područja Općine Budinščina u školskoj godini 2011/2012. Navedenom Odlukom Općina će sufinancirati troškove prijevoza u visini od 25% cijene mjesečne učeničke karte utvrđene važećim cjenikom redovitog putničkog linijskog prijevoza odnosno drugog oblika prijevoza ukoliko nema odgovarajućeg javnog prijevoza. Sredstva ostvaruje učenik uz predočenje potvrde škole o upisanom razredu u školskoj godini 2011/2012., potvrde prijevoznika o cijeni mjesečne karte s relacijom prijevoza te brojem tekućeg računa ili žiro-računa roditelja ili staratelja na koji će se uplatiti sredstva.

– Općinsko Vijeće prihvatilo je Izračun cijene usluge izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Budinščina, Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, kojemu je povjerena izrada Izmjena i dopuna PPU Općine Budinščina.

– Vijeće je prihvatilo Sporazum Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG o sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja djece s poteškoćama u razvoju s područja Općine Budinščina, kojim Općina Budinščina preuzima obvezu sufinanciranja programa u razdoblju od 01.09.2011. do 31.08.2012. godine u iznosu od 2.060,00 kuna mjesečno.

– Vijeće je prihvatilo sufinanciranje osobnog asistenta u nastavi za dijete s posebnim potrebama u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Budinščina u iznosu od 1.500,00 kuna mjesečno za vrijeme trajanja nastave.

– Vezano uz imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Zagrebu – Stalne službe u Zlataru, Vijeće predlaže da Županijska skupština za slijedeći mandat od četiri godine imenuje dosadašnja dva suca porotnika s područja Općine Budinščina.

– Nadalje Vijeće također predlaže Županijskoj skupštini KZŽ da za naredni mandat od četiri godine imenuje dosadašnja dva sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Zagrebu – Stalne službe u Zlataru.

– Vezano uz sufinanciranje prijevoza učenika Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Budinščina, Vijeće je prihvatilo sufinanciranje u iznosu od 40,00 kuna po učeniku za prijevoz u 9 i 10 mjesecu za 78 učenika. Za financiranje navedenih troškova u narednim mjesecima ove školske godine, uputiti će se dopis u Krapinsko – zagorsku županiju kojim će se tražiti da se sredstva za financiranje prijevoza učenika koji nemaju pravo na prijevoz u cijelosti osiguraju iz izvornih prihoda Proračuna KZŽ.

– Općinski načelnik informirao je vijećnike o problemima vezanim uz opskrbu vodom na području Općine Budinščina. Naveo je da je zbog dugog sušnog razdoblja bez oborina, došlo je do nestašice vode u sva tri sustava lokalnih vodovoda – SOPOT, ZVIRALE i FRTALJI. Kako bi se djelomično ublažila nestašica vode, dio područja vodom se snabdijeva iz sustava Zagorskog vodovoda, ali za visinska područja niti takvim načinom nije moguće osigurati redovitu vodoopskrbu. Na izvorima vode nema i jedino što se još može poduzeti je doprema vode cisternama.

Ostali tekstovi iz rubrike

1 Response

  1. novica napisao:

    mislim da je žalosno što se voda sa ovag područja prodaje po dućanima i turističkim destinacijama a i šire a naši žitelii nemaju ni za piti

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.