Proračun za 2014. jednoglasno prihvaćen

Dana 23.12.2013. godine Općinsko vijeće Općine Budinščina održalo je 5. sjednicu.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća. U nastavku Vijeće je razmatralo Prijedlog Proračuna Općine Budinščina za 2014. godinu, Prijedloge programa koji se planiraju izvršavati tijekom 2014. godine, Odluku o izvršenju Proračuna za 2014. godinu te Prijedlog projekcije Proračuna Općine Budinščina za 2015. i 2016. godinu. Nakon rasprave, Vijeće je jednoglasno donijelo Proračun za 2014. godinu u iznosu od 5.000.000,00 kuna.

U prihodima proračuna planira se ostvarenje poreznih prihoda u iznosu od 2.751.000,00 kuna što je 55% od ukupno planiranih prihoda, a ostatak sredstava planira se tekućih i kapitalnih pomoći, te prihoda koje Općina ostvaruje temeljem komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata u prostoru, naknade za održavanje groblja, naknade za korištenje vode te prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U rashodovnoj strani Proračuna za 2014. godinu 1.167.500,00 kuna planira se utrošiti za projekte u programu održavanja komunalne infrastrukture, 1.120.000,00 kuna u programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, za program zaštite okoliša 223.500,00 kuna, za program predškolskog odgoja i školskog obrazovanja 237.000,00 kuna, za program potreba u kulturi 48.600,00 kuna, za program socijalne skrbi i pomoći udrugama iz djelatnosti socijalne skrbi 307.000,00 kuna, za potpore udrugama u športu 91.500,00 kuna, a ostatak sredstva raspoređuje se za izradu razvojnih projekata, troškove rada predstavničkog tijela te izvršnih tijela Općine Budinščina. Prihvaćene projekcije proračuna za 2015. i 2016. godinu su na razini prihoda od 5.200.000,00 kuna.

Vijeće je prihvatilo Odluku o obavljanju javne usluge postupanja s otpadom temeljem koje će se pružanje javnih usluga prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada, odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada kao i druge poslove vezane uz postupanje sa otpadom, obavljati putem trgovačkog društva Komunalac Konjščina d.o.o. Konjščina, Jertovec 150, i to zajednički sa sljedećim jedinicama lokalne samouprave: Grad Zlatar, Općina Konjščina, Općina Zlatar Bistrica, Općina Marija Bistrica, Općina Hrašćina, Općina Lobor, Općina Mače, Općina Mihovljan, Općina Novi Golubovec, temeljem pismeno sklopljenog Sporazuma. Za realizaciju Odluke zadužuje se Općinski načelnik koji će o aktivnostima i postupcima kontinuirano obavještavati Općinsko vijeće.

Vijeće je nadalje prihvatilo Odluku o isplati pomoći roditeljima novorođene djece s prebivalištem na području Općine Budinščina u 2014. godini u iznosu od 1.500,00 kuna za svako novorođeno dijete u obitelji. U nastavku Vijeće je prihvatilo Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za područje Općine Budinščina za 2014. godinu.

Vijeće je donijelo Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija kojim se imenuju:

  1. Štefica Sremec – za predsjednika Povjerenstva
  2. Željko Koledić – za člana
  3. Štefanija Nuli – za člana
  4. Katica Husinec – za člana
  5. Zvonimir Ceraj-Cerić – za člana.

U točki Pitanja i prijedlozi zamjenik načelnika Dragutin Dugan (predstavnik Općine Budinščina u Skupštini Zagorskog vodovoda d.o.o Zabok) informirao je Vijeće o održanoj sjednici Skupštine Zagorskog vodovoda, te o pitanjima vezanim uz lokalne vodovode u kontekstu primjene Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva o kojima se raspravljalo na Skupštini.

U nastavku, Općinski načelnik i Vijeće izrazili su potrebu uključivanja Općine Budinščina u cilju pokretanja gospodarske aktivnosti u gospodarskoj zoni u Gotalovcu, da se u što kraćem roku kontaktira vlasnike zemljišta i objekata u zoni radi dobivanja informacija o njihovim planovima vezanim uz poslovne objekte u zoni, te o mogućnostima zajedničkog angažmana na iznalaženju potencijalnih pokretača gospodarskih aktivnosti i mogućnosti zapošljavanja u zoni.

Ostali tekstovi iz rubrike

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.