Ažuriranje evidencije obveznika plaćanja komunalne naknade

Općinsko vijeće informirano je na 16. Sjednici o Odluci Vlade Republike Hrvatske o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica lokalne samouprave i ažuriranja podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade te dopisu ministrice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Jedinicama lokalne samouprave nalaže se potreba ažuriranja podataka putem kojih će se evidentirati sve nekretnine i obveznici plaćanja komunalne naknade, kao i obveznici koji su oslobođeni od plaćanja komunalne naknade. Podaci se ažuriraju radi realizacije mjere „Unapređenje sustava obračuna i naplate komunalne naknade“, a ista je prijelazna mjera prema ispunjenju mjere izrade strategije za reformu sustava oporezivanja nekretnina. Rok izvršenja odredbe je 31. prosinac 2015. godine, a Općina Budinščina će radi provedbe navedene naredbe imenovati Komisiju koja će u obilasku cijelog područja Općine prikupiti podatke o nekretninama i obveznicima plaćanja komunalne naknade. Komisija će kućanstva obilaziti od 23. listopada do 18. prosinca 2015. a nastavak obilaska bit će nakon 7. siječnja 2016. 

Općinsko vijeće također je raspravljalo o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. Izmjeni Odluke pristupilo se radi utvrđivanja zona ovisno o pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti određenih naselja. Raspravljajući o razini komunalne opremljenosti pojedinih naselja, Općinsko vijeće utvrdilo je da nema većih odstupanja u komunalnoj opremljenosti naselja na području Općine te se utvrđuju dvije zone za plaćanje komunalne naknade:

  • I ZONA – obuhvaća naselja Budinščina (osim zaseoka Macan Brijeg i Šesti te kuća Željka Vidak), Krapinica, Zajezda (osim zaseoka Fumići), Grtovec, Pažurovec, Sveti Križ, Gotalovec, Toplićica, Marigutić, Pomperovec, Prepuštovec, Pece.
  • II ZONA – obuhvaća naselje Pokojec, u naselju Budinščina zaseok Macan brijeg i Šesti te domaćinstvo Željka Vidak, u naselju Zajezda zaseok Fumići.

Sukladno utvrđenim zonama, izmjena Odluke je i u dijelu koji se odnosi na koeficijent zona, tako da se briše koeficijent zone za III i IV zonu. Odluku o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, Općinsko vijeće je donijelo jednoglasno.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.